Vi är glada

att få presentera

SURFCRAFT

IT Terminaler

från JENSIgame S.E.

Vars samarbetspartner

YEZ Gaming Ltd.

erbjuder

DIRECT SLOT

EU spelsida

för EG medlemmar över 18.

Med den nya plattformen

YES GAMING

kommer de bästa streamade spelen.